Werkvloeren / Schuimbeton

Toegepast onder betonvloeren

 

Neem contact met ons op
Zwolle - 2800m2Aalsmeer - 2000m2
Bekijk dit project

Werkvloeren

Werkvloeren of isolerende werkvloeren worden toegepast onder in het werk gestorte betonvloeren. In plaats van andere producten kan een laag schuimbeton worden aangebracht. Bovendien ontstaat een dikkere drukverdelende laag tijdens het aanbrengen van de vloerwapening en het betonstorten. Hierbij is er een constante en gegarandeerde dekking op het ondernet. Bij een isolerende werkvloer wordt als isolatiemateriaal het schuimbeton met een lichte volumieke massa gekozen; 450 of 500 kg/m3. Dit type schuimbeton is verwerkbaar in laagdiktes vanaf 100 mm en kan zonodig in meerdere stortlagen worden opgebouwd.

 

 • Dekking ondernet
 • Gegarandeerde kwaliteit
 • Geen meerverbruik door gedegen werkvoorbereiding en werkbegeleiding  
 • Toegepast onder betonvloeren
 • Concurrerende prijs 
 • Snel beloopbaar
 • Geschikt voor veel toepassingen
 • Duurzaam en sterk
 • Licht en uitstekend bewerkbaar
 • Isolerend en zettingsvrij
 • Snel en overal aan te brengen In korte tijd uitgehard

 

Schuimbeton

Schuimbeton is een homogene massa van constante hoogwaardige kwaliteit.
Schuimbeton kan worden toegepast in de woning-, utiliteits-, grond-, weg- en waterbouw. Het product is duurzaam, snel en overal aan te brengen, in korte tijd uitgehard, licht, sterk, uitstekend bewerkbaar, isolerend en zettingsvrij.
Schuimbeton wordt onder meer gebruikt bij werkvloeren, funderingen, kruipruimten en bij het optillen van verzakte vloeren.

 

 

Enkele toepassingen van Celbeton;

 • Werkvloeren die snel beloopbaar en sterk moeten zijn.
 • Isoleren van kruipruimten
 • Isolatie van op staal gefundeerde vloeren, bijv koel- en vrieshallen, bedrijfshallen, woningen, tankbodems, wegen, fiets- en wandelpaden, parkeerterreinen en tennis- en atletiekbanen in gebieden met een slappe ondergrond.
 • Snelhardend, licht en draagkrachtig voor sleuven, boorgaten, buiten gebruik gestelde riool- en pijp-leidingen,putten, tanks, kelders en loze ruimten.
 • Vul- en ophoogmateriaal voor het snel bouwrijp en toegankelijk maken van bouwterreinen.

 
 

 

 


Referenties